เกี๋ยวกับมูลนิธิ  
 

ชมรมผู้ป่วยโรคหืด ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยความร่วมมือของ สมาคมอุรเวชช์ แห่งประเทศไทยและ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และญาติ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของโรค, รู้จักหลีกเลี่ยงปัจจัย ที่ทำให้เกิด การจับหืด, ซึ่งได้แก่ สารก่อภูมิแพ้, ฝุ่น, ควันบุหรี่, และ สิ่งระคายเคืองต่างๆ, ตลอดจนรู้จักวิธีการใช้ยาสูดให้ถูกต้อง, ประเมินความรุนแรงของโรค ได้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เมื่อ โรครุนแรง อันเป็นการป้องกัน การสูญเสียชีวิตจากโรคนี้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ชมรมผู้ป่วยโรคหืดได้ดำเนินการมา มีผู้ป่วยโรคหืด ให้ความสนใจ และสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1,300 คน ในแต่ละปีจะจัดงานนัดพบผู้ป่วยโรคหืดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืด ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการจัดบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมเสริม ต่างๆ อาทิ สาธิตการใช้ยาสูดที่ถูกต้อง, การออกกำลังกาย ที่ถูกต้อง, การวัดสมรรถภาพปอด, การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นต้น ปัจจุบัน ได้มีองค์กรและบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของชมรมฯ เพื่อช่วยเผยแพร่ข่าวสารของชมรมฯให้กับประชาชนให้มากขึ้น

ThaiQuit : โปรดเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก
http://www.thaiquit.com

Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)
http://www.aafa.org

AANMA - Allergy & Asthma Network Mothers of Asthmatics
http://www.aanma.org

Allergy Asthma Technology: Asthma & Allergy Products and Information
http://www.allergyasthmatech.com

Your Internet source for Allergy & Asthma information
http://www.allernet.com

Allergy, Asthma, Immunology of Rochester, PC
http://www.aarrc.com

respiratory care at ibreathe.com
http://gsk.ibreathe.com/ibreathe_pages/index.htm

Asthma In America: A Landmark Survey
http://www.asthmainamerica.com

Global Initiative for Asthma
http://www.ginasthma.com

 
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com