ติดต่อเ - สอบถาม  
 
มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club) 
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
 
โทรศัพท์ 0-2617-0649
โทรสาร 0-2617-0649 

e-Mail : asthma2541@gmail.com
 
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2617-0649 โทรสาร 0-2617-0649
e-Mail : Asthma2541@gmail.com