สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริกร โทรศัพท์. 089-2289-105 
 

สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

1.หนังสือขอเชิญประชุมวิชาการ  - ดาวน์โหลด
     1.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  - ดาวน์โหลด
     1.2 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  - ดาวน์โหลด
     1.3 ผู้อำนวยการส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  - ดาวน์โหลด

2.โครงการจัดประชุมวิชาการ – ดาวน์โหลด
3.โปรแกรมประชุมวิชาการ – ดาวน์โหลด
4.แผ่นพับแบบฟอร์มการลงทะเบียน – ดาวน์โหลด
5.ใบสมัครลงทะเบียน  - ดาวน์โหลด
6.แบบฟอร์มการจองที่พัก (โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น) – ดาวน์โหลด*** สำหรับข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดและเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

==================================================================================

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริกร โทร. 0-2617-0649 หรือ 089-2289-105 โทรสาร. 0-2617-0649

 
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com