มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 
ขอเรียนเชิญ แพทย์ พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “Asthma and COPD for HealthCare Workers 2017 : Simplify your Practice” 
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 –16.30 น. 
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

1.หนังสือขอเชิญประชุมวิชาการ  - ดาวน์โหลด

      1.1.หนังสือผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ดาวน์โหลด

      1.2.หนังสือผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข - ดาวน์โหลด

      1.3.หนังสือผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัด - ดาวน์โหลด

2.โครงการจัดประชุมวิชาการ – ดาวน์โหลด

3.โปรแกรมประชุมวิชาการ – ดาวน์โหลด

4.แผ่นพับแบบฟอร์มการลงทะเบียน – ดาวน์โหลด

5.ใบสมัครลงทะเบียน  - ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มการจองที่พัก (โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น) – ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริกร  โทร. 0-2617-0649  หรือ

089-2289-105 โทรสาร. 0-2617-0649

 
*** สำหรับข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดและเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com