ความรู้วิชาการ  
  •  

    Asthma Guideline: An Update

  •  

    Smoking Cessation

  •  

    Update COPD Guideline

Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2617-0649 โทรสาร 0-2617-0649
e-Mail : Asthma2541@gmail.com