ความรู้วิชาการ  
 •  

  Asthma Guideline: An Update

 •  

  Smoking Cessation

 •  

  Update COPD Guideline

 •  

  โรคปวดอุดกั้นเรื้อรังโลก

Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com