ข่าวการประชุมวิชาการ
มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้ป่วยโรคหืด ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจร่วมงาน วันรณรงค์โรคหืดโลก (World Asthma Day)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้ป่วยโรคหืด ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจร่วมงาน วันรณรงค์โรคหืดโลก (World Asthma Day)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้ป่วยโรคหืด ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจร่วมงาน วันรณรงค์โรคหืดโลก (World Asthma Day)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

เหตุใดคนเกือบครึ่งโลกจึงเป็นโรคนี้
จัดอบรมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2019 “
สาหรับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วม
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00-17.00 น.
สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ท่านละ 1,500 บาท
สารองที่นั่ง 02-061-7373 หรือ โทร/ไลน์ 089-628-4967
ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

DOWNLOAD : รายละเอียดโครงการ | ใบจองห้องพัก


ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ "Asthma and COPD for healthcare Workers 2019"

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:00 - 17:00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

[ DOWNLOAD กำหนดการประชุม ]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปาริชาติ  โทร.02-061-7373  หรือ 089-628-4967 


 

 

 

 

 
  ความรู้โรคหอบหืด
 
     
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : parichart_acc@hotmail.com