เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2559 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 
  ข่าวการประชุมวิชาการ
 
 

บรรยากาศการประชุมวิชาการ

“Asthma and COPD for HealthCare Workers”
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 –16.30 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


 

 

 
 
 
  ความรู้โรคหอบหืด
 
     
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2617-0649 โทรสาร 0-2617-0649
e-Mail : Asthma2541@gmail.com