ข่าวการประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง “Asthma and COPD for HealthCare Workers 2018 ”

ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 –16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 2018

“Asthma and COPD for Healthcare Workers 2018”

วันที่ 19-20  กรกฎาคม 2561  เวลา  08.00 – 16.30 น.

What’s news in asthma?                                                                                        

ผศ.นพ.ธีระศักดิ์   แก้วอมตวงศ์ [DOWNLOAD]

What’s news in COPD?                                                                                         

ผศ.นพ.อภิชาติ  คณิตทรัพย์ [DOWNLOAD]

Allergy Management in Asthma                                                                          

อ.ดร.นพ.สิระ  นันทพิศาล [DOWNLOAD]

Exercise in Asthma Oxygen therapy                                                                                                       

ผศ.พญ.ภัทริน  ภิรมย์พานิช [DOWNLOAD]

Condition mimic asthma                                                                                       

ผศ.พญ.รพีพร  โรจน์แสงเรือง [DOWNLOAD]

The 21st Century Asthma Clinic

ศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล [DOWNLOAD]

COPD and systemic involvement

ผศ.นพ.ณรงค์กร  ซ้ายโพธิ์กลาง [DOWNLOAD]

Obstructive sleep apnea : how to diagnosis and initial plan                            

รศ.นพ.ณัฐพงษ์  เจียมจริยธรรม [DOWNLOAD]

 Tips and pitfalls in respiratory devices use

ผศ.ภก.ดร.วันชัย  ตรียะประเสริฐ [DOWNLOAD]

Easy Tobacco cessation for Everyone

รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา [DOWNLOAD]

 What is COPD quality of care program?

อ.พญ.กิตติมา  บ่างพัฒนาศิริ [DOWNLOAD]

 Pharmacological management in asthma and COPD : difference and similarity

อ.พญ.นาฎพธู   สงวนวงศ์ [DOWNLOAD]

 

[ ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการทั้งหมด ]สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริกร  โทร. 0-2061-7373  หรือ 089-2289-105 โทรสาร. 0-2061-7373


 

 

 

 

 

 
  ความรู้โรคหอบหืด
 
     
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com