ข่าวการประชุมวิชาการ
วันรณรงค์โรคหืดโรค 2561 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 5 โรงพยาบาลประสานมิตร ถ.พหลโยธิน

ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน

เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “Asthma and COPD for HealthCare Workers 2018 ” ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 –16.30 น.

เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “Asthma and COPD for HealthCare Workers 2018 ” ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 –16.30 น.

 

[ ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการทั้งหมด ]

 


มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 
ขอเรียนเชิญ แพทย์ พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “Asthma and COPD for HealthCare Workers 2018 ” 
ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 –16.30 น. 
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


1.หนังสือขอเชิญประชุมวิชาการ  [ดาวน์โหลด]
      1.1.หนังสือผู้อำนวยการโรงพยาบาล [ดาวน์โหลด]
      1.2.หนังสือผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข [ดาวน์โหลด]
      1.3.หนังสือผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัด [ดาวน์โหลด]
2.โครงการจัดประชุมวิชาการ [ดาวน์โหลด]
3.โปรแกรมประชุมวิชาการ [ดาวน์โหลด]
4.แผ่นพับแบบฟอร์มการลงทะเบียน [ด้านหน้า] [ด้านหลัง]
5.ใบสมัครลงทะเบียน  [ดาวน์โหลด]
6.แบบฟอร์มการจองที่พัก (โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น) [ดาวน์โหลด]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริกร  โทร. 0-2061-7373  หรือ 089-2289-105 โทรสาร. 0-2061-7373

 


 

 

 

 

 

 
  ความรู้โรคหอบหืด
 
     
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com