ข่าวการประชุมวิชาการ
 
   

 

 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเรียนเชิญ พยาบาล แพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
เรื่อง “Asthma and COPD for HealthCare Workers 2017 : Simplify your Practice”
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 –16.30 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Download Download
   

สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

1.หนังสือขอเชิญประชุมวิชาการ  - ดาวน์โหลด

      1.1.หนังสือผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ดาวน์โหลด

      1.2.หนังสือผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข - ดาวน์โหลด

      1.3.หนังสือผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัด - ดาวน์โหลด

2.โครงการจัดประชุมวิชาการ – ดาวน์โหลด

3.โปรแกรมประชุมวิชาการ – ดาวน์โหลด

4.แผ่นพับแบบฟอร์มการลงทะเบียน – ดาวน์โหลด

5.ใบสมัครลงทะเบียน  - ดาวน์โหลด

6.แบบฟอร์มการจองที่พัก (โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น) – ดาวน์โหลด

**ปิดการสำรองห้องพักในราคาที่เสนอนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริกร โทร. 08-9228-9105 หรือ ที่ http://www.asthma.or.th/main.php

 

 

 
  ความรู้โรคหอบหืด
 
     
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2617-0649 โทรสาร 0-2617-0649
e-Mail : Asthma2541@gmail.com