ความรู้สำหรับประชนชน  
 •  

  บินอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยหอบหืด

  นายแพทย์เปี่ยมศักดิ์ ประกาศวุฒิสาร

 •  

  โรคไข้หวัดใหญ่กับโรคหืด

  พญ.นาฏพธู สงวนวงศ์

 •  

  การรักษาโรคหืด : ยาใหม่ในการรักษา

  นายแพทย์สุชาติ จิระจักรวัฒนา

 •  

  แนวทางการรักษาโรคถุงลมโป่งพองในปัจจุบัน

  ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์

 •  

  โรคถุงลมโป่งพองกับการออกกำลังกาย

  พญ. อุษณา ชินเวชกิจวานิชย์

 •  

  โรคถุงลมโป่งพองกับการออกกำลังกาย


PAGE : [ 1 ] [ 2 ]
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com