ความรู้สำหรับประชนชน  
  •  

    โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

  •  

    ความรู้ทั่วไปเกี๋ยวกับโรคหืด


PAGE : [ 1 ] [ 2 ]
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 02-061-7373
e-Mail : Asthma2541@gmail.com