โปรแกรมประชุมวิชาการ2022
โปรแกรมประชุมวิชาการ-2022Sl
SlideSuchai
ประชุมวิชาการ021164
previous arrow
next arrow

โครงการประชุมวิชาการโปรแกรมประชุมวิชาการใบจองห้องพัก

เกณฑ์การได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์


โปรแกรมประชุมวิชาการ 2021
“Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021”แนวทางเวชปฏิบัติ

การบำบัดโรคเสพยาสูบ

บินอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยหอบหืด

การรักษาโรคหืด ยาใหม่ในการรักษา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคหืด

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคถุงลมโป่งพองกับการออกกำลังกาย

โรคไข้หวัดใหญ่กับโรคหืด

โรค COPD

โรคถุงลมโป่งพอง

Novel Coronavirus

การวิจัยเชื้อ Covid-19

Covid-19